Header

Om John West
Rejsen fra hav til bord
VORES LØFTE OM BÆREDYGTIGHED
VORES SORTIMENT & OPSKRIFTER
Trawler Fun

Bæredygtigt fiskeri Vores Fortsatte Forpligtelse - år 2

TRACEABILITY AND LEGALITY

John Wests selskab i Europa gennemfører løbende risikovurderinger for at identificere eventuelle ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri. Efter denne vurdering, igangsætter vi planer for at løse de eventuelle problemer, der belyses.

FREMME FORBEDRING

John Wests selskab i Europa er aktivt engageret i ledelsen om politiske forbedringer af tunfiskeri, der er fastsat af RFFO (Regional Fisheries Management Organization). Konkret betyder dette at støtte vedtagelsen af regler og bestemmelser for fangstkontroller for navnligt Det Indiske Ocean.

ÅBENHED OG ENGAGEMENT

De notfartøjer, der anvendes til at fange John Wests tun er registreret på "ISSF ProActive Vessel Register (PVR)". Dette register indeholder validerede oplysninger om et fartøjs gennemførelse af ​​specifikke fangstmetoder, der skal forbedre den ansvarlige praksis i tunfiskeriet.

Fartøjerne i dette register er enige om at gennemgå regelmæssig revision. Niveau 1 audits udføres af ISSF og vurderer skibets egenskaber og andre detaljer, der er nødvendige som en del af ansøgningen. Niveau 2 og 3 audits udføres af "MRAG Amerika" for "PVR fartøjer" som et middel til at kontrollere, at fartøjerne har og fortsat opfylder "ISSF FB". Niveau 2 og 3 audits udføres uafhængigt af ISSF.

IInteresserede kan se et fartøjs overholdelse eller manglende overholdelse for hver af disse praksis, ved at se den offentlige "PVR database".

Vi har hvervet en tredjepart til at revidere tunfartøjerne i vores forsyningskæder for at sikre, at de overholder regulationer og krav fastsat af IUU, ISSF samt for bæredygtighedspolitikker, forretningsetikker og adfærdskodekser fastsat af Thai Union Europe.

Promotional Content

Læs om vores løfte om bæredygtighed for at at finde ud af mere.

Læs om vores løfte om bæredygtighed for at at finde ud af mere.

Læs om vores løfte om bæredygtighed for at at finde ud af mere.

Læs mere

Indtast din kan kode og se præcis, hvor din saftige fisk kommer fra.

Indtast din kan kode og se præcis, hvor din saftige fisk kommer fra.

Indtast din kan kode og se præcis, hvor din saftige fisk kommer fra.

Læs mere

Fra en fisketærte til familien, eller til noget mere overraskende - oplev alle vores yndlingsopskrifter.

Fra en fisketærte til familien, eller til noget mere overraskende - oplev alle vores yndlingsopskrifter.

Fra en fisketærte til familien, eller til noget mere overraskende - oplev alle vores yndlingsopskrifter.

Læs mere