Partnerskabet med WWF har en række formål. De er fastsat i ‘Seafood Charter’:
Forsyningskæden: : Det er vores mål, at 100% af de fisk og skaldyr, der sælges hos John West er enten MSC-certificerede, eller stammer fra fiskerier, der indgår i et FIP – et projekt med det formål at fiskeriet inden for kortere tid skal kunne MSC-mærkes. Det betyder, at vi løbende sikrer øget udbud af bæredygtig fanget fisk.

Information og dialog::  Vi gør en aktiv indsats for at øge bevidstheden om, hvorfor bæredygtig fangst af fisk og skalddyr er vigtig nu og i fremtiden. Vi vil give forbrugere i hele Europa adgang til information, der sætter dem i stand til at vælge produkter i dagligvarehandlens udbud.
Forsvar og målsætninger: Sammen er vi i igang med et fælles forsvar til fuld overholdelse af fiskeriernes regulationer for at fremme robuste fiskeriers ledelsespolitikker.
Sektorledelse: Vi er begyndt at fremvise branchens førende successfulde praksis i fuld sporbarhed fra hav til bord. Dette ved at forebygge ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri for at forbedre bæredygtigheden for fisk og skalddyr ved at fremme etisk indøb og handel.
Naturbeskyttelse og omsorg for lokalsamfund::  John og vores moderselskab, Thai Union,har via WWF, finansieret flere projekter for bæredygtigt fiskeri og forbedringaf levevilkårene i kystområderne i det østlige Afrika.