Du tilbydes at benytte denne John West-hjemmeside (“Hjemmesiden”) på den betingelse, at du accepterer de vilkår, betingelser og bekendtgørelser, der klarlægges heri, uden ændringer. Din brug af Hjemmesiden udgør din enighed med alle disse vilkår, betingelser og bekendtgørelser. VI BEDER DIG LÆSE DE FØLGENDE BRUGSVILKÅR OG ANSVARSFRASKRIVELSER GRUNDIGT, INDEN DU BENYTTER HJEMMESIDEN. JWF (John West Foods) forbeholder sig rettigheden til at ændre de vilkår, betingelser og bekendtgørelser, som Hjemmesiden tilbydes under; dette forbehold inkluderer, men er ikke begrænset til, eventuelle gebyrer ifm. brug af Hjemmesiden. Det er dit eget ansvar at gennemse disse vilkår og betingelser med jævne mellemrum.

Adgang til Hjemmesiden tillades kun på midlertidig basis, og JWF forbeholder sig rettigheden til at tilbagekalde eller ændre de tjeneste, vi tilbyder på Hjemmesiden, uden varsel. JWL står ikke til ansvar, hvis Hjemmesiden af den ene eller anden årsag er utilgængelig på noget tidspunkt eller i nogen tidsperiode. Vi kan af og til vælge at begrænse adgangen til dele af Hjemmesiden eller hele Hjemmesiden til brugere, der har registreret sig hos os. Hvis du vælger eller tildeles en kode, adgangskode eller anden form for oplysninger, der identificerer dig som bruger, som en del af vores sikkerhedsprocedurer, skal du behandle disse oplysninger som fortrolige og undlade at oplyse disse til en tredjepart. JWF har ret til at deaktivere enhver brugers kode eller adgangskode, uanset om brugeren selv har valgt denne, eller om vi har tildelt brugeren den, hvis brugeren efter vores mening ikke har efterlevet en eller flere af de forordninger, som er fremsat i disse brugsvilkår. Du er selv ansvarlig for at foretage alle de handlinger, der er nødvendige for, at du har adgang til Hjemmesiden. Du er også ansvarlig for at sikre, at alle personer, der tilgår Hjemmesiden via din internetforbindelse, er bekendt med disse vilkår, og at de efterlever dem. Hjemmesiden er beregnet din personlige, ikke-kommercielle brug, medmindre andet er angivet. Du må ikke ændre, kopiere, distribuere, videregive, fremvise, fremlægge, reproducere, udgive, give licens til, skabe bearbejdede værker ud fra, overføre eller sælge nogen former for oplysninger, software, produkter eller tjenester, du tilgår på denne Hjemmeside. Du må ikke bruge nogen former for illustrationer, fotografier, videoer, lydsekvenser eller grafikker uden disses medfølgende tekst og uden vores udtrykkelige samtykke, som skal gives på forhånd. Du må gerne fremvise, danne elektroniske kopier af, downloade og udskrive dele af materialet fra Hjemmesidens forskellige sektioner, hvis dette kun er til din egen, ikke-kommercielle brug, og dette ikke er underlagt udtrykkelige restriktioner eller begrænsninger, der kan forekomme for specifikke materialer. Al anden brug af materialer på denne Hjemmeside, som inkluderer, men ikke er begrænset til, ændring, reproduktion, distribution, genudgivelse, fremvisning eller overførsel af Hjemmesidens indhold, som ikke sker på baggrund af en forudgående, skriftlig tilladelse fra JWF, er strengt forbudt. JWFs status (og vores identificerede bidragyderes status) som forfatter af materialet på denne Hjemmeside skal altid anerkendes. Hvis du udskriver, kopierer eller downloader en del af Hjemmesiden i brud på disse brugsvilkår, vil din brug af Hjemmesiden ophøre med øjeblikkelig virkning og du skal efter vores valg enten returnere eller destruere alle kopier af disse materialer, som du er i besiddelse af. Alle former for chikane, som finder sted på Hjemmesiden, herunder via e-mail eller i form af uanstændigt eller stødende sprog er strengt forbudt. Det er også forbudt at imitere andre, herunder en JWF-medarbejder, -vært eller -repræsentant eller andre medlemmer på Hjemmesiden. Du må ikke uploade til, distribuere eller på anden vis offentligere injurierende, ærekrænkende, uanstændig, truende indehold via Hjemmesiden, ej heller indhold, der overtræder privatlivsrettigheder eller offentlige rettigheder, er stødende, ulovlige eller på andre måder anstødelige, eller som kan udgøre eller opfordre til ulovligheder, overtræde nogen parters rettigheder eller på anden måde overtræder nogen love eller afstedkomme retligt ansvar. Du må ikke uploade kommercielt indhold til Hjemmesiden eller bruge Hjemmesiden til at opfordre andre til at tilmelde sig eller blive medlemmer af nogen andre, kommercielle online-tjenester eller organisationer.

JWF ejer licensen og rettighederne til aller intellektuelle ejendomme på denne Hjemmeside, samt det materiale, der publiceres på Hjemmesiden; dette inkluderer, men er ikke begrænset til, tekst, design, grafikker, brugerflade, koder og udvælgelsen og organiseringen af disse. Disse værker er beskyttet under lovgivning og traktater om ophavsret verden over. Alle sådanne rettigheder forbeholdes. Alle varemærker, tjenestemærker og firmanavne (samlet beskrevet som “Mærkerne”) er varemærker eller registrerede varemærker eller ejendomme tilhørende JWF eller andre, respektivere ejere, som har givet JWF tilladelse og licens til at benytte disse Mærker.

Bekendtgørelser om påståede overtrædelser af ophavsretten skal sendes til Hjemmesidens udvalgte agent. ALLE HENVENDELSER, DER IKKE ER RELATERET TIL, ELLER SOM OVERTRÆDER DEN FØLGENDE PROCEDURER, VIL FORBLIVE UBESVAREDE. JWF respekterer andres intellektuelle ejendom, og vi beder vores brugere og besøgende om at gøre det samme. JWF vil behandle og undersøge bekendtgørelser om påståede overtrædelser af ophavsretten, og vi vil foretage de nødvendige handlinger under relevante lovgivninger om intellektuel ejendom. Hvis vi modtager en bekendtgørelse af denne art, vil JWF fjerne eller deaktivere adgangen til det materiale eller de materialer, der overtræder ophavsretten eller er relateret til denne overtrædelse; derudover vil JWF fjerne eller deaktivere adgangen til referencer eller links til det materiale, de materialer eller den aktivitet, der overtræder ophavsretten. Hvis du mener, dit arbejde er blevet kopieret på den ene eller den anden måde, og at dette er en overtrædelse af ophavsretten, skal du oplyse de nedenstående oplysninger til JWF. Bemærk at for at din bekendtgørelse kan behandles, skal din Bekendtgørelse indeholder ALLE de nedenstående elementer:

  • en fysisk eller elektronisk underskrift fra en person, der er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af den eksklusive ophavsret, der angiveligt er overtrådt;
  • en beskrivelse af det værk, der er omfattet af den ophavsret, som du påstår, er blevet overtrådt.
  • en beskrivelse af hvor på Hjemmesiden, du påstår, dette materiales ophavsret overtrædes;
  • din adresse, dit telefonnummer, din e-mailadresse og alle andre oplysninger, der er tilstrækkelige for, at JWF har mulighed for at kontakte dig;
  • en erklæring forfattet af dig, hvori du erklærer, at du i god tro mener, at den omstridte brug ikke er autoriseret af ejeren af ophavsretten, dennes agent, eller af lovgivningen;
  • en erklæring forfattet af dig under straf for mened, hvori du erklærer, at de ovenstående oplysninger i din bekendtgørelse er korrekte, og at du er ejeren af ophavsretten eller er autoriseret til at agere på vegne af ejeren af en eksklusiv ret, som angiveligt er overtrådt.

Bekendtgørelser om påståede overtrædelser af ophavsretten skal henvendes til:
Post: John West Foods Ltd.
No. 1 Mann Island,
Liverpool L3 1BP (Storbritannien)
Fax: 0151 236 5465

E-mail: [email protected] (Skriv “Bekendtgørelse om overtrædelse af ophavsretten” i emnefeltet).

OBS.: DE OVENSTÅENDE OPLYSNINGER OPGIVES UDELUKKENDE MED DET FORMÅL AT GØRE DET MULIGT FOR DIG AT BEKENDTGØRE OVERFOR JOHN WEST FOOD LTD, AT DU MENER, AT DER ER FUNDET EN OVERTRÆDELSE AF OPHAVSRETTEN STED IFM. MATERIALE, SOM DU EJER. ALLE ANDRE HENVENDELSER, SÅSOM HENVENDELSER ANGÅENDE VORES PRODUKTER ELLER SPØRGSMÅL ELLER ANMODNINGER, DER ER RELATERET TIL VORES TJENESTER, ELLER SPØRGSMÅL TIL VORES PRIVATLIVSPOLITIK VIL IKKE BESVARES GENNEM DENNE PROCES.

Disse vilkår og betingelser gælder for dig, når du tilgår Hjemmesiden og/eller registrerer dig på siden. Disse vilkår og betingelser eller enkelte dele af disse kan til enhver tid og på enhver baggrund ændres eller opsiges af JWF uden varsel. De forordninger, der er relateret til Ophavsretten og Varemærker, Ansvarsfraskrivelser, Retskrav, Ansvarsbegrænsninger, Godtgørelser, Relevante Lovgivninger og Generelle forhold, vil stadig gælde ved en sådan opsigelse.

JWF hverken kan eller har kapacitet til at gennemse alle kommunikationer og materialer, der indsendes eller skabes af brugere, der tilgår vores Hjemmeside, og JWF er på ingen måde ansvarlig for disse kommunikationer og materialers indhold. Du anerkender, at JWF ved at give dig mulighed for at se og distribuere brugergenereret indhold på denne Hjemmeside, udelukkende fungerer som en passiv kanal for sådan distribuering, og at JWF ikke påtager sig nogen forpligtelser eller former for ansvar, der er relateret til indhold eller aktiviteter på Hjemmesiden. JWF forbeholder sig dog retten til at blokere for eller fjerne kommunikationer eller materialer, som efter vores mening er (a) stødende, ærekrænkende eller uanstændige, (b) bedrageriske, svigagtige eller vildledende, (c) en overtrædelse af en ophavsret eller et varemærke, eller som er en andens intellektuel ejendom, eller (d) som overtræder enhver form for lovgivning eller reglement, eller (e) som er krænkende eller på anden måde uacceptabelt for JWF efter vores eget skøn. Bemærk venligst at alle oplysninger, der kan identificere dig personligt, og som du indsender eller overfører til Hjemmesiden, behandles af John West Foods Ltd i overensstemmelse med John West Foods Ltds Privatlivspolitik.

Bortset fra oplysninger, der kan identificere din person, kan vi indsamle oplysninger om dig under de retningslinjer, der er angivet i vores Privatlivspolitik; dette inkluderer alle materialer, oplysninger eller andre kommunikationer, som du overfører til, uploader på eller indsender til denne Hjemmeside, (samlet beskrevet som “Kommunikationer”), og disse vil ikke anses som værende fortrolige og vil ikke være omfattet af ejendomsretten. JWF har ingen forpligtelser i henhold til Kommunikationerne. JWF og vores stedfortræderne kan frit kopiere, offentliggøre, distribuere, inkorporere og på anden vis bruge de Kommunikationer og alle data, billeder, lyde, tekster og andet indhold, som falder under denne betegnelse, til alle former for kommercielle eller ikke-kommercielle formål.

Du må ikke misbruge vores Hjemmeside ved forsætligt at introducere vira, trojanske heste, orme, logiske bomber, tidsbomber, keyloggere, spyware, adware eller andre skadelige programmer eller lignende computerkoder, der er designet til at have en negativ effekt på nogen former for software eller hardware. Du må ikke forsøge at skaffe dig uautoriseret adgang til Hjemmesiden, den server, hvorpå Hjemmesiden lagres, eller nogen andre servere, computere eller databaser, der er relateret til Hjemmesiden. Du må ikke angribe Hjemmesiden via et DDoS-angreb eller et distribueret DDoS-angreb. Hvis du overtræder denne forordning, begår du en strafbar handling under den britiske Computer Misuse Act 1990. JWF vil rapportere alle sådanne overtrædelser til de relevante, lovgivende myndigheder, og vi vil samarbejde med disse myndigheder ved at dele din identitet med dem. Hvis en sådan overtrædelse finder sted, vil din ret til at bruge Hjemmesiden ophøre med øjeblikkelig varsel. JWF står ikke til ansvar for eventuelle tab eller erstatninger, der opstår på baggrund af et DDoS-angreb, vira eller andre skadelige, teknologiske materialer, der muligvis inficerer dit computerudstyr, dine computerprogrammer, dine data eller nogen andre former for beskyttede materialer, som opstår som følge af din brug af Hjemmesiden, eller fordi du downloader materiale, der findes på Hjemmesiden, eller tilgår et link til en anden hjemmeside, der findes på Hjemmesiden.

Du må gerne linke til vores Hjemmeside med det forbehold, at du gør det på en måde, som er fair og lovlig og ikke skader vores ry eller misbruger dette; men du må ikke præsentere linket på en sådan måde, at dette på nogen måde giver det indtryk, at du er associeret med, godkendt af eller modtager støtte af os, hvor dette ikke er tilfældet. Du må ikke præsentere et link til os på en hjemmeside, der ikke ejes af dig. Vores Hjemmeside må ikke fremstilles på nogen anden side, og du må ikke oprette et link til nogen dele af Hjemmesiden, som ikke er startsiden. JWF forbeholder sig retten til at tilbagekalde tilladelsen til at linke til vores Hjemmeside uden varsel. Den Hjemmeside, hvorfra du linker, må på alle måder overholde de indholdsstandarder, der er angivet i disse Vilkår og Betingelser. Hvis du ønsker at bruge materialer på Hjemmesiden på andre måder end det, der er beskrevet ovenfor, skal du rette henvendelse til [email protected]

I et forsøg på at tilbyde vores besøgende en så god oplevelse som muligt, kan denne Hjemmeside muligvis indeholde links til andre sider på Internettet, som ejes og drives af tredjepartssælgere og andre tredjeparter, (beskrevet som “Eksterne Sider”). Selv hvis en eller flere af disse tredjeparter er tilknyttet JWF, har JWF dog ingen kontrol med disse sider, og disse benytter alle separate politikker og praksisser for privatliv og dataindsamling, som er uafhængige af JWF. JWF står ikke til ansvar eller retligt ansvar for disse uafhængige politikker eller handlinger og står ej heller til ansvar for privatlivspraksis eller indhold på sådanne hjemmesider. Disse sider inkluderes kun på vores Hjemmeside for at give dig en så behagelig og god oplevelse som muligt, og derfor tilgår du dem på eget ansvar. Links til disse sider betyder ikke, at JWF sponsorerer, godkender, støtter eller er tilknyttet eller associeret med disse sider; ej heller har JWF juridisk autorisering til at benytte eventuelle varemærker, firmanavne, tjenestemærker, designs, logoer, symboler eller andre materialer, der er beskyttet af ophavsretten, og som vises på eller er tilgængelige gennem sådanne Eksterne Sider. JWF bestræber sig dog på at beskytte sin Hjemmesides integritet og links på denne, og derfor modtager vi gerne feedback til både vores egen Hjemmeside og sider, som vi linker til, (dette inkluderer eventuel feedback til, at et specifikt link er i stykker). Du bør kontakte systemadministratoren eller webmasteren for disse Eksterne Sider, hvis du har spørgsmål til disse links eller det indhold, du finder på de Eksterne Sider.

JWF giver ingen garantier eller repræsentationer angående indholdet på denne Hjemmeside eller indholdet på nogen andre, Eksterne Siders rigtighed eller fuldkommenhed. JWF filtrerer ikke annoncer eller andre indhold, som børn muligvis kan se gennem vores sider eller “hot-linked” sider, og disse kan muligvis modtage indhold og materialer fra Internettet og/eller annoncer, der er upassende for børn. Vi opfordrer forældre og værger til at overvåge deres børns online-forbrug og overveje at benytte software, der kan filtrere elektronisk indhold. DENNE HJEMMESIDE OG MATERIALERNE, OPLYSNINGERNE, TJENESTERNE OG PRODUKTERNE HERI, SOM INKLUDERER, MEN IKKE ER BEGRÆNSET TIL, TEKST, GRAFIKKER OG LINKS VISES, “SOM DE ER”, OG UDEN NOGEN FORMER FOR GARANTIER, UANSET OM DISSE ER FASTSLÅEDE PÅ UDTRYKKELIG ELLER IMPLICIT VIS. I DET MEST OMFATTENDE OMFANG, SOM DET ER MULIGT, OG SOM FØLGER RELEVANT LOVGIVNING, VIL JWF FRASKRIVE SIG ANSVARET FOR ALLE GARANTIER, UANSET OM DISSE ER FASTSLÅEDE PÅ UDTRYKKELIG ELLER IMPLICIT VIS; DISSE INKLUDERER, MEN ER IKKE BEGRÆNSET TIL, IMPLICITTE GARANTIER FOR HANDELSBARHED OG EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL, GARANTIER FOR AT VORES HJEMMESIDE IKKE OVERTRÆDER LOVGIVNING ELLER MULIGVIS INDEHOLDER COMPUTERVIRA, SAMT GARANTIER DER OPSTÅR PÅ BAGGRUND AF HJEMMESIDENS YDEEVNE ELLER MANGEL PÅ SAMME. JWF HVERKEN PÅSTÅR ELLER GARANTERER, AT FUNKTIONERNE PÅ DENNE SIDE FREMSTÅR UDEN AFBRYDELSER ELLER FEJL, AT DEFEKTER RETTET, ELLER AT DENNE HJEMMESIDE ELLER SERVEREN, DER GØR HJEMMESIDEN TILGÆNGELIG, ER FRI FOR VIRA ELLER ANDRE, SKADELIGE KOMPONENTER. JWF GIVER HVERKEN PÅSTANDE OM ELLER GARANTIER AF MATERIALET PÅ DENNE HJEMMESIDE, RELATERET TIL DISSES FULDKOMMENHED, RIGTIGHED, NØJAGTIGHED, TILSTRÆKKELIGHED, BRUGBARHED, RETTIDIGHED, PÅLIDELIGHED M.V. DE OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

I INTET TILFÆLDE SKAL JWF HOLDES TIL ANSVAR FOR NOGEN FORMER FOR DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, PUNITIVE, TILFÆLDIGE, EKSEMPLARISKE ELLER KONSEKVENTE ERSTATNINGER ELLER ANDRE FORMER FOR ERSTATNINGER, SELV HVIS JWF TIDLIGERE ER BLEVET INFORMERET OM, AT SÅDANNE ERSTATNINGER ER MULIGE, UANSET OM DISSE OPSTÅR IFM. EN HANDLING UNDER KONTRAKT, UAGTSOMHED ELLER NOGET ANDET TILFÆLDE, SOM OPSTÅR PÅ BAGGRUND AF ELLER IFM. BRUG AF ELLER DEN MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE OPLYSNINGER, TJENESTER, PRODUKTER OG MATERIALER, DER ER TILGÆNGELIGE PÅ DENNE HJEMMESIDE, ELLER DISSES YDEEVNE. DISSE BEGRÆNSNINGER GÆLDER UAGTET OM DISSE MATERIALER IKKE KAN OPFYLDE DERES ESSENTIELLE FORMÅL ELLER KUN ER TILGÆNGELIGE I BEGRÆNSET OMFANG. EFTERSOM VISSE JURISDIKTIONER IKKE TILLADER, AT EN IMPLICIT GARANTI TIDSBEGRÆNSES, ELLER EKSKLUSIONEN ELLER BEGRÆNSNINGEN AF DET RETLIGE ANSVAR FOR FØLGENDE ELLER TILFÆLDIGE ERSTATNINGER, GÆLDER DE OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

Du erklærer dig enig i, at du vil forsvare og holde JWF skadesløs og ansvarsfri for tab, udgifter, erstatninger og omkostninger overfor JWF’s toldere, direktører, medarbejdere, agenter, licensgivere og udbydere (samlet beskrevet som “Udbyderen”); dette inkluderer rimelige advokatsalærer, som opstår på baggrund af en overtrædelse af disse vilkår og betingelser eller enhver aktivitet relateret til din Internet–konto, (herunder uagtsom eller uretmæssig adfærd), der foretages af dig eller enhver anden person, der tilgår Hjemmesiden via din Internet-konto.

Din brug af denne Hjemmeside skal i alle henseender være ledet af lovgivningen i England og Wales. De engelske domstole har eksklusiv jurisdiktion over eventuelle retskrav, der opstår på baggrund af eller i relation til et besøg på Hjemmesiden. Hvis JWF ikke insisterer på eller håndhæver en eller flere af forordningerne i disse vilkår og betingelser, skal dette ikke tolkes som et afkald af nogen forordninger eller rettigheder. Ej heller skal adfærden parterne imellem eller ifm. handelspraksis ses som en ændring af disse vilkår og betingelser. JWF kan tildele sine rettigheder og pligter under disse Vilkår og Betingelser til enhver tid og til enhver part, vi vælger, uden at informere dig herom. JWF påstår ikke, at materialerne på Hjemmesiden er passende eller tilgængelig for brugere, der befinder sig på andre lokationer, eller som forsøger at tilgå dem fra territorier, hvor indholdet er forbudt. Personer, der vælger at tilgå denne Hjemmeside fra lokationer uden for Storbritannien gør dette på deres eget initiativ og er selv ansvarlige for at efterleve relevant, lokal lovgivning.

JWF kan til enhver tid revidere disse Vilkår og Betingelser ved at opdatere denne side. Du bør besøge denne side regelmæssigt og gennemse de gældende Vilkår og Betingelser, eftersom disse er bindende for din brug af Hjemmesiden. Visse forordninger i disse Vilkår og Betingelser kan erstattes af udtrykkelige udnævnelser af juridiske betingelser eller af vilkår, der fremgår af specifikke sider på Hjemmesiden.
Seneste opdatering: D. 15. juni 2016
© John West Foods Ltd – Alle rettigheder forbeholdes